Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 100833-2016 z dnia 2016-06-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ oraz załącznik A - G. 2. Podane...
Termin składania ofert: 2016-07-04

Numer ogłoszenia: 109377 - 2016; data zamieszczenia: 29.06.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 100833 - 2016 data 23.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1/2, 70-500 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4809400, fax. 91 4809575.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: