Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 26937-2016 z dnia 2016-03-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą sukcesywną sprzętu komputerowego dla Akademii Morskiej w Szczecinie. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ oraz załącznik A. 2. Podane przez...
Termin składania ofert: 2016-03-24

Numer ogłoszenia: 29381 - 2016; data zamieszczenia: 22.03.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 26937 - 2016 data 16.03.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1/2, 70-500 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4809400, fax. 91 4809575.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: