Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki
Gość
Zamawiający
Formularz
Ogłoszenie nr 500003803-N-2017 z dnia 14-07-2017 r.
Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 546417-N-2017
Data: 06/07/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Akademia Morska w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 14512900000, ul. ul. Wały Chrobrego  42371, 70500   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 809 400, e-mail bzp@am.szczecin.pl, faks 914 809 575.
Adres strony internetowej (url): www.am.szczecin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-21, godzina: 10:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-24, godzina: 10:30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.6)
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: 1. Otwarcie ofert nastąpi 21.07.2017 r. w siedzibie Zamawiającego w Dziale Inwestycji i Rozwoju o godz. 11.00.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: 1. Otwarcie ofert nastąpi 24.07.2017 r. w siedzibie Zamawiającego w Dziale Inwestycji i Rozwoju o godz. 11.30.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych