Akademia Morska w Szczecinie
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500074418-N-2017 z dnia 13-12-2017 r.
Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 500068830-N-2017
Data: 04/12/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Akademia Morska w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 14512900000, ul. Wały Chrobrego  1-2, 70-500   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 809 400, e-mail bzp@am.szczecin.pl, faks 914 809 575.
Adres strony internetowej (url): am.szczecin.pl
Adres profilu nabywcy: am.szczecin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest: Oferta z najniższą ceną/kosztem 300.00
W ogłoszeniu powinno być: Oferta z najniższą ceną/kosztem 3300.00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych