Akademia Morska w Szczecinie
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500057143-N-2017 z dnia 13-11-2017 r.
Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 612771-N-2017
Data: 08-11-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Akademia Morska w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 14512900000, ul. Wały Chrobrego  1-2, 70-500   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 809 400, e-mail bzp@am.szczecin.pl, faks 914 809 575.
Adres strony internetowej (url): am.szczecin.pl
Adres profilu nabywcy: am.szczecin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-11-16, godzina: 09:45,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-11-20, godzina: 09:45,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych