Akademia Morska w Szczecinie
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540233777-N-2019 z dnia 31-10-2019 r.
Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 616961-N-2019
Data: 30/10/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Akademia Morska w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 14512900000000, ul. Wały Chrobrego  1-2, 70-500  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 809 400, e-mail bzp@am.szczecin.pl, faks 914 809 575.
Adres strony internetowej (url): www.am.szczecin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 2.2
W ogłoszeniu jest: Kryteria Znaczenie cena 60,00 termin realizacji 20,00 gwarancja 20,00
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria Znaczenie cena – 60 termin realizacji - 20 gwarancja – 10 wysokość kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - 10

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik nr 1-informacje dotyczące ofert częściowych- część nr 1
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert: Kryterium -Znaczenie cena 60,00 termin realizacji 20,00 gwarancja 20,00
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: cena – 60 termin realizacji - 20 gwarancja – 10 wysokość kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - 10

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik nr 1-informacje dotyczące ofert częściowych część nr 2
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert: Kryterium -Znaczenie cena 60,00 termin realizacji 20,00 gwarancja 20,00
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: cena – 60 termin realizacji - 20 gwarancja – 10 wysokość kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - 10

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik nr 1-informacje dotyczące ofert częściowych część nr 3
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert: Kryterium -Znaczenie cena 60,00 termin realizacji 20,00 gwarancja 20,00
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: cena – 60 termin realizacji - 20 gwarancja – 10 wysokość kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - 10

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik nr 1-informacje dotyczące ofert częściowych część nr 4
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert: Kryterium -Znaczenie cena 60,00 termin realizacji 20,00 gwarancja 20,00
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: cena – 60 termin realizacji - 20 gwarancja – 10 wysokość kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - 10

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-11-08, godzina: 09:45
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-11-12, godzina: 09:45

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych