Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu usługi
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AG-KL/272-12/17
Nazwa Świadczenie usług w zakresie podstawienia pojemników i kontenerów wraz z wywozem odpadów komunalnych stałych, segregowanych, liści, gruzu, odpadów budowlanych z obiektów Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2017-07-17pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.htm
2017-07-13pobierzZP400PodgladOpublikowanego.aspx.htm
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSiwz-ujednolicony.doc
pobierzSiwz.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-07-19pobierz20170719103131315-pismo-odpowiedzi-na-pytania.pdf
2017-07-17pobierz20170717132015634-modyfikacja.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-07-24pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-08-10pobierzwybor-oferty.doc
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2017-09-07pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html