Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/272-05/17
Nazwa Roboty budowlane związane z rozprowadzeniem instalacji wewnętrznych, dociepleniem wewnętrznym oraz wykonaniem tynków i ścianek GK w Budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2017-07-31pobierz500006184-N-2017-Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
2017-07-31pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.htm
2017-07-26pobierzZP400PodgladOpublikowanego.aspx.html
2017-07-26pobierz558583-N-2017-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-_-po-modyfikacji---Instalacje_Willowa_bud.-nr-2.pdf
pobierzSIWZ-_-po-modyfikacji---Instalacje_Willowa_bud.-nr-2.doc
pobierzSIWZ---Instalacje_Willowa_bud.-nr-2.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal. nr 8-4 do SIWZ - PW inst teletechniczna.pdf
pobierz Zal. nr 8-2 do SIWZ - PW konstrukcja.pdf
pobierz Zal. nr 8-1 do SIWZ - PW architektura.pdf
pobierz Zal.-nr-13-do-SIWZ---Szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
pobierz Zal.-nr-12-do-SIWZ---Dokumentacja-graficzna.pdf
pobierz Zal.-nr-11-5-do-SIWZ---Przedmiar-robot---instalacje-sanitarne---wentylacja-mechaniczna-i-klimatyzacja.pdf
pobierz Zal.-nr-11-4-do-SIWZ---Przedmiar-robot---instalacje-sanitarne---wod-kan,-grzewcza-c.o..pdf
pobierz Zal.-nr-11-3-do-SIWZ---Przedmiar-robot-teletechnicznych.pdf
pobierz Zal.-nr-11-2-do-SIWZ---Przedmiar-robot-elektrycznych.pdf
pobierz Zal.-nr-11-1-do-SIWZ---Przedmiar-robot-budowlanych.pdf
pobierz Zal.-nr-10-5-do-SIWZ---ST-Sanitarna-wentylacja-klimatyzacja.pdf
pobierz Zal.-nr-10-4-do-SIWZ---ST-Sanitarna-wod-kan-c.o.pdf
pobierz Zal.-nr-10-3-do-SIWZ---ST-Teletechniczna.pdf
pobierz Zal.-nr-10-2-do-SIWZ---ST-Elektryczna.pdf
pobierz Zal.-nr-10-1-do-SIWZ---ST-Budowlana.pdf
pobierz Zal.-nr-8-3-do-SIWZ---PW-inst-elektryczne.pdf
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ---Inwentaryzacja-budowlana.pdf
pobierz Zal.-nr-8-6-do-SIWZ---PW-inst-sanit-wentylacja-klimatyzacja.pdf
pobierz Zal.-nr-8-5-do-SIWZ---PW-inst-sanit-c.o.-c.t.-wod-kan.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-07-31pobierzodpowiedzi-i-modyfikacja_Willowa-2_bud.-br-2.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-08-11pobierzInformacja--z-otwarcia-ofert_AR_272_05_17.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-08-22pobierzInformacja-o-wyborze-AR-272-05-17.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2017-08-29pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.htm
2017-08-29pobierz500006184_N_2017_Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf