Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/272- 06/17
Nazwa Przebudowa budynku dawnej kuźni na potrzeby Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2017-07-28pobierzZP400PodgladOpublikowanego.aspx.html
2017-07-28pobierz560245-N-2017-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ---Kuznia_Willowa.pdf
pobierzSIWZ---Kuznia_Willowa.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal. nr 8-1 do SIWZ - PW Architektura.pdf
pobierz Zal.-nr-11-2-do-SIWZ---Uszczegolowienie-projektu_zakres-budowlany-i-instalacyjny.pdf
pobierz Zal.-nr-11-1-do-SIWZ---Sytuacja---zakres-robot.pdf
pobierz Zal.-nr-10-4-do-SIWZ---Przedmiar-robot-instalacje-sanitarne_zewnetrzne.pdf
pobierz Zal.-nr-10-3-do-SIWZ---Przedmiar-robot--instalacje-sanitarne_wewnetrzne.pdf
pobierz Zal.-nr-10-2-do-SIWZ---Przedmiar-robot-elektrycznych.pdf
pobierz Zal.-nr-10-1-do-SIWZ---Przedmiar-robot-budowlanych.pdf
pobierz Zal.-nr-9-4-do-SIWZ---ST-sanitarna_wentylacja-klimatyzacja.pdf
pobierz Zal.-nr-9-3-do-SIWZ---ST-sanitarna-WOD-KAN-+CO.pdf
pobierz Zal.-nr-9-2-do-SIWZ---ST-elektryczna.pdf
pobierz Zal.-nr-9-1-do-SIWZ---ST-budowlana.pdf
pobierz Zal.-nr-8-5-do-SIWZ---PW_instalacje-sanitarne_wentylacja.pdf
pobierz Zal.-nr-8-4-do-SIWZ---PW_instalacje-sanitarne_wod-kan.pdf
pobierz Zal.-nr-8-3-do-SIWZ---PW_instalacje-elektryczne.pdf
pobierz Zal.-nr-8-2-do-SIWZ---PW-Konstrukcja.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-08-17pobierzInformacja--z-otwarcia-ofert.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-08-18pobierzInformacja-o-uniewaznieniu-AR-272-06-17.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)