Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272- 16/17
Nazwa Remont części pomieszczeń na parterze budynku Studenckiego Domu Marynarza „KORAB” Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 8
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2017-08-08pobierzZP400PodgladOpublikowanego.aspx.html
2017-08-08pobierz565915-N-2017-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ---SDM-Korab-II-.pdf
pobierzSIWZ---SDM-Korab-II-.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ-Dokumentacja-rysunkowa-.pdf
pobierz zal.-nr-9.5-do-SIWZ-Przemiar-robot-intal.-TV.pdf
pobierz zal.-nr-9.4-do-SIWZ-Przemiar-robot-DSO-i-SAP.pdf
pobierz Zal.-nr-9.3-do-SIWZ-Przemiar-robot-elektrycznych.pdf
pobierz Zal.-nr-9.2-do-SIWZ-Przedmiar-robot-sanitarnych.pdf
pobierz Zal.-nr-9.1-do-SIWZ-Przedmiar-Robot-budowlanych.pdf
pobierz Zal.-nr-8-3-ST-elektryczna.pdf
pobierz Zal.-nr-8-2-ST-Sanitarna.pdf
pobierz Zal.-nr-8-1-ST-budowlana.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-08-24pobierzUniewaznienie-postepowania-AT-272-16-17.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)