Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272- 14/17
Nazwa Wymiana 3 szt. drzwi aluminiowych z dostosowaniem ich dla ruchu osób niepełnosprawnych oraz wykonanie i montaż 3 drzwi przeciwpożarowych w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2017-08-11pobierzZP400PodgladOpublikowanego.aspx.html
2017-08-11pobierz571313-N-2017-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-modyfikacja-Drzwi-p.poz.pdf
pobierzSIWZ-modyfikacja-B.G._Drzwi-.doc
pobierzSIWZ-Drzwi-p.poz.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.nr-9-D1-modyfikacja-.pdf
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ-dokumentacja-Rysunkowa-p_poz.pdf
pobierz Zal.-nr-8-do-SIWZ-Przedmiar-robot--ppoz.pdf
pobierz Zal.-nr-7-do-SIWZ-ST.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-08-23pobierzOdpowiedz-na-pytania-i-modyfikacja-SIWZ.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-08-29pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert-AT-272-14-17.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-09-07pobierzInformacja-o-wyborze-AT-272-14-17.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2017-09-29pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html
2017-09-29pobierz500035903-N-2017-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf