Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AG/272-6/17
Nazwa Dostawa wraz z montażem echosondy nawigacyjnej na potrzeby statku Nawigator XXI
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2017-09-29pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.html
2017-09-26pobierzogloszenie-o-zamowieniu.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP_AG_272-6_17.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-09-29pobierzodpowiedzi-na-pytanie-wraz-z-modyfikacja-SIWZ.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-10-05pobierzINFORMACJA-Z-OTWARCIA-OFERT.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-10-12pobierzinformacja-o-wyborzee.doc.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2017-10-30pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html