Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AG/272-7/17
Nazwa Dostawa mikroskopu metalograficznego z wyposażeniem dodatkowym dla Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2017-10-19pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.html
2017-10-13pobierzOgloszenie-o-zamowieniu.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP_AG_272-7_17.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-10-19pobierzodpowiedzi-na-pytania-oraz-modyfikacja-SIWZ.doc.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-10-24pobierzINFORMACJA-Z-OTWARCIA-OFERT.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-10-26pobierzinformacja-o-wyborze.doc.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2017-11-14pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html