Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272- 18/17
Nazwa II Częściowa wymiana okien drewnianych wraz z robotami towarzyszącymi w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2017-10-19pobierzxslt.html
2017-10-19pobierz604405-N-2017-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-B.G.-Okna-II.pdf
pobierzSIWZ-B.G.-Okna-II.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.nr-10-Dokumentacja-rysunkowa.pdf
pobierz Zal.nr-9-do-SIWZ-Przedmiar-robot.pdf
pobierz Zal.nr-8-do-SIWZ-Specyfikacja-Techniczna.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-11-03pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert-AT-272-18-17.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-11-03pobierzInformacja-o-uniewaznieniu-AT-271-18-17.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)