Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AG/272-8/17
Nazwa Dostawa sonaru holowanego z osprzętem i oprogramowaniem na potrzeby statku Nawigator XXI
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2017-11-07pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA-07.11.2017.html
2017-11-03pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.html
2017-10-27pobierzogloszenie-o-zamowieniu.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP_AG_272-8.17_wersja-ujednolicona-po-modyfikacji.doc
pobierzSIWZ-BZP_AG_272-8.17.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-11-07pobierzmodyfikacja-tresci-SIWZ-z-dnia-07.11.2017.pdf
2017-11-03pobierzodpowiedzi-na-pytania-wraz-z-modyfikacja-SIWZ.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-11-10pobierzINFORMACJA-Z-OTWARCIA-OFERT.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-11-14pobierzinformacja-o-wyborze-oferty.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2017-12-15pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html