Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272- 19/17
Nazwa Wymiana 4 szt. drzwi aluminiowych na dymoszczelne w tym dostosowanie 2 szt. dla ruchu osób niepełnosprawnych w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2017-10-31pobierzZP400PodgladOpublikowanego.aspx.html
2017-10-31pobierz500066276-N-2017-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-B.G.-Drzwi.pdf
pobierzSIWZ-B.G.-Drzwi.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ-Dokumentacja-rysunkowa.pdf
pobierz Zal.-nr-8-do-SIWZ-Specyfikacja-Techniczna.pdf
pobierz Zal.-nr-7-do-SIWZ-Przedmiar-Robot-budowlanych.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-11-15pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert-AT-272-19-17.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-11-21pobierzAT-272-19-17-Informacja-o-wyborze-.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2017-11-28pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html
2017-11-28pobierz500066276-N-2017-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf