Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-MS/272-12/17
Nazwa Dostawa paliwa żeglugowego dla statku Nawigator XXI
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2017-11-21pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.html
2017-11-14pobierzogloszenie-o-zamowieniu.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP-MS-272--12.17-wersja-ujednolicona-po-modyfikacji-z-dnia-21.11.2017.doc
pobierzSIWZ-BZP-MS-272--12.17.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Potwierdzenie-przyjecia-zgloszenia-rejestracyjnego-w-zakresie-podatku-akcyzowego.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-11-21pobierzodpowiedz-na-pytania-wraz-z-modyfikacja-tresci-SIWZ.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-11-27pobierzINFORMACJA-Z-OTWARCIA-OFERT.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2017-12-08pobierzinformacja-o-wyborze-oferty---paliwo.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2018-01-03pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html