Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AG/KL/272-1/18
Nazwa Sprzedaż i dostawa sukcesywna wody źródlanej wraz z dzierżawą dystrybutora na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2018-01-30pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA-2.html
2018-01-24pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.html
2018-01-23pobierzZP400PodgladOpublikowanego.htm
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-dystrybutor.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz pismo-2.pdf
pobierz 20180124115851729-skan-pisma.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-02-02pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-02-09pobierzuniewaznienie.doc
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)