Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272- 02/18
Nazwa Kompleksowy remont V piętra w Studenckim Domu Marynarza KORAB Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 8
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2018-02-16pobierzZP400PodgladOpublikowanego.aspx.html
2018-02-16pobierz519465-N-2018-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-SDM-Korab-5-pietro.pdf
pobierzSIWZ---SDM-Korab-V-pietro-.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ-rysunki.pdf
pobierz Zal.-nr-9-3-do-SIWZ-Przedmiar-elektr.-(Korab---5-p.).pdf
pobierz Zal.-nr-9-2-do-SIWZ-Przedmiar-robot-br.-sanitarnej.pdf
pobierz Zal.-nr-9-1-do-SIWZ-Przedmiar-robot-br.-budowlanej.pdf
pobierz Zal.-nr-8.3-do-SIWZ-ST-elektryczna.pdf
pobierz Zal-nr-8.2-do-SIWZ-ST-sanitarna.pdf
pobierz Zal-nr-8.1-do-SIWZ-ST-budowlana.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-03-05pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert_05.03.2018.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-03-07pobierzInformacja-o-uniewaznieniu-AT-272-02-18.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)