Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272- 03/18
Nazwa Kompleksowy remont V piętra w Studenckim Domu Marynarza KORAB Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 8
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2018-03-19pobierzZP400PodgladOpublikowanego_aspx.htm
2018-03-19pobierz533264_N_2018_Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ---SDM-Korab-V-pietro.pdf
pobierzSIWZ---SDM-Korab-V-pietro.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ-rysunki.pdf
pobierz Zal.-nr-9-3-do-SIWZ-Przedmiar-robot-br.-elektrycznej.pdf
pobierz Zal.-nr-9-2-do-SIWZ-Przedmiar-robot-br.-sanitarnej.pdf
pobierz Zal.-nr-9-1-do-SIWZ-Przedmiar-robot-br.-budowlanej_.pdf
pobierz Zal.-nr-8.3-do-SIWZ-ST-elektryczna.pdf
pobierz Zal-nr-8.2-do-SIWZ-ST-sanitarna.pdf
pobierz Zal-nr-8.1-do-SIWZ-ST-budowlana.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-04-04pobierzInformacja--z-otwarcia-ofert-AT-272-03-18.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-04-19pobierzInformacja-o-wyborze-AT-272-03-18.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2018-05-07pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.htm
2018-05-07pobierz500097964-N-2018_Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf