Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/272- 01/18
Nazwa Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2018-04-06pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.htm
2018-04-06pobierz500075070-N-2018_Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
2018-03-26pobierzZP400PodgladOpublikowanego_aspx.htm
2018-03-26pobierz536305-N-2018_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ_po-modyfikacji---Instalacja-centralnego-ogrzewania-_Willowa_bud.-nr-2.pdf
pobierzSIWZ_po-modyfikacji---Instalacja-centralnego-ogrzewania-_Willowa_bud.-nr-2.doc
pobierzSIWZ---Instalacja-centralnego-ogrzewania-_Willowa_bud.-nr-2.pdf
pobierzSIWZ---Instalacja-centralnego-ogrzewania-_Willowa_bud.-nr-2.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ-Przedmiar-robot_po-modyfikacji---instalacje-sanitarne---wod-kan,-grzewcza-c.o..pdf
pobierz Zal.-nr-8-do-SIWZ---PW-inst-sanit-wod-kan,-grzewcza-c.o.pdf
pobierz Zal. nr 11 do Umowy-Warunki przyłączenia węzłów cieplnych do sieci ciepłowniczych .pdf
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ---Przedmiar-robot---instalacje-sanitarne---wod-kan,-grzewcza-c.o..pdf
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ---ST-Sanitarna-wod-kan,-grzewcza-c.o.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-04-06pobierzodpowiedzi-i-modyfikacja_Willowa_C_O.pdf
2018-03-30pobierzwizja-lokalna-Willowa-bud.-nr-2.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-04-12pobierzInformacja--z-otwarcia-ofert.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-04-23pobierzInformacja-o-wyborze-AR-272-01-18.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2018-05-21pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.pdf
2018-05-21pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.htm