Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272- 04/18
Nazwa Częściowa wymiana wykładzin wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach Akademii Morskiej w Szczecinie.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2018-04-16pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.htm
2018-04-16pobierz500081752-N-2018_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
2018-04-05pobierzZP400PodgladOpublikowanego_aspx.htm
2018-04-05pobierz540634-N-2018_Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ_po-modyfikacji---wykladziny-i-remonty.pdf
pobierzSIWZ_po-modyfikacji---wykladziny-i-remonty.doc
pobierzSIWZ---wykladziny-i-remonty.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal-nr-9.1-do-SIWZ-Przedmiar-robot-br.-budowlanej_po-modyfikacji.pdf
pobierz Zal-nr-10-dokumentacja-rysunkowa.pdf
pobierz Zal-nr-9.2-do-SIWZ-Przedmiar-robot-elektrycznych.pdf
pobierz Zal-nr-9.1-do-SIWZ-Przedmiar-robot-br.-budowlanej.pdf
pobierz Zal-nr-8.2-do-SIWZ-ST-elektryczna.pdf
pobierz Zal-nr-8.1-do-SIWZ-ST-budowlana.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-04-16pobierzModyfikacja-SIWZ.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-04-23pobierzInformacja--z-otwarcia-ofert-AT-272-04-18.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-05-09pobierzInformacja-o-wyborze-AT-272-04-18.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2018-05-21pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html
2018-05-21pobierz500112375-N-2018-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf