Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AG/272-7/18
Nazwa Dostawa samochodów osobowych dla Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Gdyni
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2018-04-20pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.html
2018-04-17pobierzogloszenie-o-zamowieniu.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP_AG_272-7_18.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-04-20pobierzodpowiedz-na-pytania-oraz-modyfikacja-SIWZ-20.04.2018.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-04-26pobierzINFORMACJA-Z-OTWARCIA-OFERT.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-04-30pobierzinformacja-o-wyborze-oferty.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2018-05-24pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA-samochod.html