Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272- 05/18
Nazwa Częściowa wymiana okien drewnianych wraz z robotami towarzyszącymi w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2018-05-07pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.html
2018-05-07pobierz500098467-N-2018-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
2018-04-26pobierzZP400PodgladOpublikowanego.aspx.html
2018-04-26pobierz551363-N-2018-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-modyfikacja_-B.G.wymiana-okien.pdf
pobierzSIWZ-modyfikacja_-B.G.wymiana-okien.doc
pobierzSIWZ-_B.G.-wymiana-okien.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ-Dokumentacja-rysunkowa.pdf
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ-Przedmiar-robot-budowlany.pdf
pobierz Zal.-nr-8-do-SIWZ-ST-budowlana.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-05-07pobierzModyfikacja-SIWZ.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-05-18pobierzInformacja-z-otwarcia-ofertAT-272-05-18.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-05-29pobierzAT-272-05-18_Informacja-o-wyborze-.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2018-06-08pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html
2018-06-08pobierz500129863-N-2018-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf