Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu usługi
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AG-AS/272-11/18
Nazwa Kompleksowe ubezpieczenie jednostek pływających (OC armatora, casco jednostek pływających, NNW załóg jednostek pływających) dla Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2018-04-30pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.html
2018-04-27pobierzZP400PodgladOpublikowanego.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-AG-AS-272-11-18.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zalacznik-nr-6-do-SIWZ---dodatkowe-dane.doc
pobierz Zalacznik-nr-5-do-SIWZ---wykaz-jednostek.xlsx
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-05-08pobierzpytania.doc
2018-04-30pobierzmodyfikacja.doc
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-05-09pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-05-18pobierzwybor-oferty.doc
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2018-06-07pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html