Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu usługi
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AG/272-6/18
Nazwa Kompleksowa usługa w zakresie prac programistycznych oraz aktualizacja i rozbudowa wraz z wdrożeniem, nadzór i serwisowanie serwisów aplikacji Webowych Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2018-05-14pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.html
2018-05-07pobierzogloszenie-o-zamowieniu.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP_AG-272-6.18_wersja-ujednolicona-po-modyfikacji-z-dnia-14.05.2018.doc
pobierzSIWZ-BZP_AG-272-6.18.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-05-14pobierzmodyfikacja-tresci-SIWZ-z-dnia-14.05.2018.pdf
2018-05-11pobierzodpowiedz-na-pytanie-11.05.2018.pdf
2018-05-10pobierzodpowiedzi-na-pytania.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-05-17pobierzINFORMACJA-Z-OTWARCIA-OFERT.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-05-24pobierzinformacja-o-uniewaznieniu-postepowania.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)