Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu usługi
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AG-AS/272-12/18
Nazwa Usługa ubezpieczenia mienia oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, ubezpieczenia komunikacyjne (OC p.p.m., ZK (Zielona Karta), Autocasco, NNW) Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2018-05-24pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA-1.html
2018-05-23pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.html
2018-05-15pobierzZP400PodgladOpublikowanego.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-AG-AS-272-12-18.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zalacznik-nr-10-do-SIWZ---statut.pdf
pobierz Zalacznik-nr-9-do-SIWZ---wykaz-samochodow.xls
pobierz Zalacznik-nr-8-do-SIWZ---wykaz-sprzetu.xlsx
pobierz Zalacznik-nr-7-do-SIWZ---charakterystyka.xls
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-05-24pobierzOdpowiedz-na-pytanie.doc
2018-05-23pobierzmodyfikacja.doc
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-05-29pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-05-30pobierzuniewaznienie-postepowania.doc
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)