Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/272- 02/18
Nazwa Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych w budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie oraz wymiana stolarki okiennej w budynku Pływalni przy ul. Starzyńskiego 9A w Szczecinie.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2018-06-13pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.htm
2018-06-13pobierz500133165-N-2018_-Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
2018-05-29pobierzZP400PodgladOpublikowanego.htm
2018-05-29pobierz565499-N-2018_Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-po-modyfikacji---Willowa_bud.-nr-2-.pdf
pobierzSIWZ-po-modyfikacji---Willowa_bud.-nr-2-.doc
pobierzSIWZ---Willowa_bud.-nr-2.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal. nr 8-1 do SIWZ-po modyfikacji - PW architektura.pdf
pobierz Zal.-nr-8-6-do-SIWZ-po-modyfikacji---PW-inst-sanit-wentylacja-klimatyzacja.pdf
pobierz Zal.-nr-8-5-do-SIWZ-po-modyfikacji---PW-inst-sanit-c.o.-c.t.-wod-kan.pdf
pobierz Zal. nr 8-1 do SIWZ - PW architektura.pdf
pobierz Zal. nr 8-2 do SIWZ - PW konstrukcja.pdf
pobierz Zal. nr 8-4 do SIWZ - PW inst teletechniczna.pdf
pobierz Zal.-nr-13-2-do-SIWZ--Szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia_Starzynskiego-9A.pdf
pobierz Zal.-nr-13-1-do-SIWZ---Szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia_Willowa-2.pdf
pobierz Zal.-nr-12-do-SIWZ---Dokumentacja-graficzna.pdf
pobierz Zal.-nr-11-5-do-SIWZ---Przedmiar-robot-budowlanych---Starzynskiego-(A.pdf
pobierz Zal.-nr-11-4-do-SIWZ---Przedmiar-robot---instalacje-sanitarne---wod-kan.pdf
pobierz Zal.-nr-11-3-do-SIWZ---Przedmiar-robot-teletechnicznych.pdf
pobierz Zal.-nr-11-2-do-SIWZ---Przedmiar-robot-elektrycznych.pdf
pobierz Zal.-nr-11-1-do-SIWZ---Przedmiar-robot-budowlanych---Willowa-2.pdf
pobierz Zal.-nr-10-5-do-SIWZ---ST-Sanitarna-wentylacja-klimatyzacja.pdf
pobierz Zal.-nr-10-4-do-SIWZ---ST-Sanitarna-wod-kan-c.o.pdf
pobierz Zal.-nr-10-3-do-SIWZ---ST-Teletechniczna.pdf
pobierz Zal.-nr-10-2-do-SIWZ---ST-Elektryczna.pdf
pobierz Zal.-nr-10-1-do-SIWZ---ST-Budowlana.pdf
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ---Inwentaryzacja-budowlana.pdf
pobierz Zal.-nr-8-6-do-SIWZ---PW-inst-sanit-wentylacja-klimatyzacja.pdf
pobierz Zal.-nr-8-5-do-SIWZ---PW-inst-sanit-c.o.-c.t.-wod-kan.pdf
pobierz Zal.-nr-8-3-do-SIWZ---PW-inst-elektryczne.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-06-14pobierzodpowiedzi-nr-2_Willowa_2.pdf
2018-06-13pobierzodpowiedzi-i-modyfikacja_Willowa_2.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-06-18pobierzInformacja--z-otwarcia-ofert_AR_272-02_18.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-06-18pobierzInformacja-o-uniewaznieniu-AR-272-02-18.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)