Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AG/272-18/18
Nazwa Dostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2018-06-08pobierzogloszenie-o-zamowieniu.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP-AG.272-....18.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-06-13pobierzpytania-i-odpowiedz1i.pdf
2018-06-12pobierzpytania-i-odpowiedzi.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-06-18pobierzINFORMACJA-Z-OTWARCIA-OFERT.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-06-28pobierzinformacja-o-wyborze.doc.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2018-07-30pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.html
2018-07-17pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html