Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272- 06/18
Nazwa Wykonanie i wymiana: 1) 4 szt. drzwi aluminiowych z dostosowaniem ich dla ruchu osób niepełnosprawnych w budynkach Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. H. Pobożnego 11 i Szczerbcowej 4, 2) 2 szt. drzwi przeciwpożarowych w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2, wraz z robotami towarzyszącym
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2018-06-28pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.html
2018-06-28pobierz500149030-N-2018-Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
2018-06-15pobierz574010-N-2018-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-06-15pobierzZP400PodgladOpublikowanego.aspx.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-modyfikacja-wymiana-drzwi-.pdf
pobierzSIWZ-modyfikacja-wymiana-drzwi-.doc
pobierzSIWZ--wymiana-drzwi-.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal-nr-9-Dokumentacja-rysunkowa.pdf
pobierz Zal-nr-8--do-SIWZ-Przedmiar-robot-budowlanych.pdf
pobierz Zal-nr-7--do-SIWZ-ST-budowlana.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-06-28pobierzModyfikacja-tresci-SIWZ.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-07-05pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert-AT-272-06-18.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-07-17pobierzInformacja-o-wyborze_AT-272-06-18-.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2018-07-27pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html
2018-07-27pobierz500178462-N-2018-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf