Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272- 07/18
Nazwa Roboty remontowe, w tym wymiana wykładzin w budynkach Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4, Wały Chrobrego 1-2 i H. Pobożnego 11
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2018-06-19pobierzZP400PodgladOpublikowanego.aspx.html
2018-06-19pobierz575713-N-2018-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ--wymiana-wykladzin-.pdf
pobierzSIWZ--wymiana-wykladzin-.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ-Dok.-rysunkowa.pdf
pobierz Zal.-nr-8.2-do-SIWZ-Przedmiar-rob.-elek..pdf
pobierz Zal.-nr-8.1-do-SIWZ-Przedmiar-rob.-budowlanych.pdf
pobierz Zal.-nr-7.2-do-SIWZ-ST-elekt..pdf
pobierz Zal.-nr-7.1-do-SIWZ-ST-budowlana.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-07-04pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert-AT-272-07-18.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-07-09pobierzInformacja-o-wyborze-AT-272-07-18.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2018-07-20pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html
2018-07-20pobierz500172018-N-2018-Ogloszenie-o-udzieleniu-zmowienia.pdf