Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/272-03/18
Nazwa Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2018-07-02pobierzZP400PodgladOpublikowanego_aspx.htm
2018-07-02pobierz582155-N-2018_Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ---Willowa_bud.-nr-2_okna.pdf
pobierzSIWZ---Willowa_bud.-nr-2_okna.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal. nr 8 do SIWZ - PW architektura.pdf
pobierz Zal.-nr-11-do-SIWZ---Szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ---Przedmiar-robot-budowlanych_okna.pdf
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ---ST-Budowlana.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-07-13pobierzodpowiedzi_Willowa_2--okna.pdf
2018-07-09pobierzwizja-lokalna-Willowa-bud.-nr-2_okna.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-07-17pobierzInformacja--z-otwarcia-ofert-AR_272-03_18.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-07-17pobierzInformacja-o-uniewaznieniu-AR-272-03-18.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)