Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/272-04/18
Nazwa Wykonanie wewnętrznych instalacji: wodociągowej, hydrantowej i kanalizacji sanitarnej w budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2018-07-03pobierzZP400PodgladOpublikowanego_aspx.htm
2018-07-03pobierz582591-N-2018_-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ---Willowa_bud.-nr-2_sanitarka.pdf
pobierzSIWZ---Willowa_bud.-nr-2_sanitarka.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-11-do-SIWZ---Szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ---Przedmiar-robot-sanitarnych.pdf
pobierz Zal.-nr-9-2-do-SIWZ---ST-Sanitarna-wentylacja-klimatyzacja.pdf
pobierz Zal.-nr-9-1-do-SIWZ---ST-Sanitarna-wod-kan-c.o.pdf
pobierz Zal.-nr-8-2-do-SIWZ--PW-inst-sanit-wentylacja-klimatyzacja.pdf
pobierz Zal.-nr-8-1-do-SIWZ---PW-inst-sanit-c.o.-c.t.-wod-kan.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-07-17pobierzodpowiedzi-nr-2_Willowa_2-sanitarka.pdf
2018-07-13pobierzodpowiedzi_Willowa_2-sanitarka.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-07-18pobierzInformacja--z-otwarcia-ofert-AR_272-04_18.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-07-20pobierzInformacja-o-wyborze-AR-272-04-18.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2018-08-07pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.htm
2018-08-07pobierz500187702-N-2018-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf