Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/272-06/18
Nazwa Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych wewnętrznych w budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2018-07-13pobierzZP400PodgladOpublikowanego_aspx.htm
2018-07-13pobierz589129-N-2018_Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ---Willowa_bud.-nr-2_budowlanka.pdf
pobierzSIWZ---Willowa_bud.-nr-2_budowlanka.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal. nr 8-1 do SIWZ - PW architektura.pdf
pobierz Zal. nr 8-2 do SIWZ - PW konstrukcja.pdf
pobierz Zal. nr 8-4 do SIWZ - PW inst teletechniczna.pdf
pobierz Zal.-nr-11-do-SIWZ---Dokumentacja-graficzna.pdf
pobierz Zal.-nr-12-do-SIWZ---Szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ---Przedmiar-robot-budowlanych.pdf
pobierz Zal.-nr-9-5-do-SIWZ---ST-Sanitarna-wentylacja-klimatyzacja.pdf
pobierz Zal.-nr-9-4-do-SIWZ---ST-Sanitarna-wod-kan-c.o.pdf
pobierz Zal.-nr-9-3-do-SIWZ---ST-Teletechniczna.pdf
pobierz Zal.-nr-9-2-do-SIWZ---ST-Elektryczna.pdf
pobierz Zal.-nr-9-1-do-SIWZ---ST-Budowlana.pdf
pobierz Zal.-nr-8-6-do-SIWZ---PW-inst-sanit-wentylacja-klimatyzacja.pdf
pobierz Zal.-nr-8-5-do-SIWZ---PW-inst-sanit-c.o.-c.t.-wod-kan.pdf
pobierz Zal.-nr-8-3-do-SIWZ---PW-inst-elektryczne.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-07-30pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-08-09pobierzInformacja-o-wyborze-AR-272-06-18.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2018-08-22pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.htm
2018-08-22pobierz500200440-N-2018_Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf