Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/272-07/18
Nazwa Wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych związanych z przebudową budynku dydaktycznego nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2018-07-16pobierzZP400PodgladOpublikowanego_aspx.htm
2018-07-16pobierz589728-N-2018_Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ---Willowa_bud.-nr-2_el._tel.pdf
pobierzSIWZ---Willowa_bud.-nr-2_el._tel.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal. nr 8-2 do SIWZ - PW inst teletechniczna.pdf
pobierz Zal.-nr-12-do-SIWZ---dokumentacja-graficzna.pdf
pobierz Zal.-nr-11-do-SIWZ---Szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
pobierz Zal.-nr-10-2-do-SIWZ---Przedmiar-robot-teletechnicznych.pdf
pobierz Zal.-nr-10-1-do-SIWZ---Przedmiar-robot-elektrycznych.pdf
pobierz Zal.-nr-9-2-do-SIWZ---ST-Teletechniczna.pdf
pobierz Zal.-nr-9-1-do-SIWZ---ST-Elektryczna.pdf
pobierz Zal.-nr-8-1-do-SIWZ---PW-inst-elektryczne.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-07-19pobierzwizja-lokalna-Willowa-bud.-nr-2_el.-tel.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-07-31pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert-AR-272-07-18.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-08-01pobierzInformacja-o-wyborze-AR-272-07-18-.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2018-08-09pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.htm
2018-08-09pobierz500190298-N-2018_Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf