Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272- 09/18
Nazwa 1) Wykonanie instalacji teletechnicznej oraz zasilającej rzutnik i ekran w pomieszczeniach po banku w obiekcie dydaktycznym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4, 2) Remont instalacji teletechnicznej w : a) Studenckim Domu Marynarza „Korab” AM w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 8, b) Studenckim Domu Marynarza „Pasat” AM w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 9, c) pomieszczeniu 206 a w obiekcie dydaktycznym AM w Szczecinie ul. Henryka Pobożnego 11
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2018-07-18pobierzZP400PodgladOpublikowanego.aspx.html
2018-07-18pobierz591223-N-2018-_Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ---teletechnika.pdf
pobierzSIWZ---teletechnika.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ-Dokumentacja-rysunkowa.pdf
pobierz Zal.-nr-8-do-SIWZ-Przedmiar-robot.pdf
pobierz Zal.nr-7-do-SIWZ-Specyfikacja-Techniczna-.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-07-23pobierzWizja-lokalna.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-08-02pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert-AT-272-09-18.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-08-03pobierzInformacja-o-wyborze-AT-272-09-18.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2018-08-10pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html
2018-08-10pobierz500192422-N-2018-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf