Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272- 10/18
Nazwa Remont dachu laboratorium 053 w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 wraz z robotami towarzyszącymi
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2018-08-20pobierzZP400PodgladOpublikowanego.aspx.html
2018-08-20pobierz606371-N-2018-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ---B.G_-Dach-053-II.pdf
pobierzSIWZ---B.G_-Dach-053-II.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zał.nr 8 do SIWZ Projekt budowlano-wykonawczy poprawiony.pdf
pobierz Zal.nr-10.3-do-SIWZ-Przedmiar-robot-sanitarnych.pdf
pobierz Zal.nr-10.2-do-SIWZ-Przedmiar-robot-elektrycznych-.pdf
pobierz Zal.nr-10.1-do-SIWZ-Przedmiar-robot-budowlanych.pdf
pobierz Zal.nr-9.3-do-SIWZ-STWiORB-sanitarna.pdf
pobierz Zal.nr-9.2do-SIWZ-STWiORB-elektryczna.pdf
pobierz Zal.nr-9.1.do-SIWZ-STWiORB-budowlana.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-09-04pobierzInformacja-o-uniewaznieniu.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)