Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/272-09/18
Nazwa Roboty budowlane w budynkach przy ul. Willowej 2 w Szczecinie: 1) wykonanie elewacji i izolacji zewnętrznych dawnego budynku Kuźni; 2) przebudowa daszku nad dawną studnią doświetlającą kondygnację przyziemia budynku dydaktycznego nr 2.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2018-09-18pobierzZP400PodgladOpublikowanego_aspx.htm
2018-09-18pobierz618394-N-2018_Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ---Willowa_Kuznia-i-daszek-bufetu-bud.-nr-2.pdf
pobierzSIWZ---Willowa_Kuznia-i-daszek-bufetu-bud.-nr-2.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal. nr 8-1 do SIWZ - zdjęcia stanu istniejącego - kuźnia.pdf
pobierz Zal. nr 8-2 do SIWZ - zdjęcia stanu istniejącego - daszek studni.pdf
pobierz Zal. nr 9-1 do SIWZ - PW Architektura Kuźnia.pdf
pobierz Zal.-nr-12-do-SIWZ---Szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
pobierz Zal.-nr-11-2-do-SIWZ---przedmiar-robot---daszek.pdf
pobierz Zal.-nr-11-1-do-SIWZ---przedmiar-robot---kuznia.pdf
pobierz Zal.-nr-10-2-do-SIWZ---ST-Daszek.pdf
pobierz Zal.-nr-10-1-do-SIWZ---ST-Kuznia.pdf
pobierz Zal.-nr-9-2-do-SIWZ---Detal-nr-1_rysunek-daszku.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-10-03pobierzInformacja--z-otwarcia-ofert.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-10-10pobierzInformacja-o-wyborze-AR-272-09-18.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2018-10-18pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.htm
2018-10-18pobierz500250505-N-2018_-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf