Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272- 11/18
Nazwa Roboty remontowe na dachach budynków Akademii Morskiej w Szczecinie: 1) obiekt dydaktyczny w Szczecinie ul. Henryka Pobożnego 11, 2) Studencki Dom Marynarza „Korab”, ul. Starzyńskiego 8, 3) Studencki Dom Marynarza „Pasat”, ul. Starzyńskiego 9
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2018-09-25pobierz621789-N-2018-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-09-25pobierzZP400PodgladOpublikowanego.aspx.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ---dachy.pdf
pobierzSIWZ---dachy.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr.-9-do-SIWZ-Dokumentacja-Rysunkowa.pdf
pobierz Zal.-nr-8.2-do-SIWZ-Przedmiar-robot-elektrycznych.pdf
pobierz Zal.-nr-8.1-do-SIWZ-Przedmiar-robot.pdf
pobierz Zal.-nr-7.2-do-SIWZ-STWIOR--roboty-elektryczne.pdf
pobierz Zal.-nr-7.1-do-SIWZ-STWiORB-budowlana.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-10-10pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert-AT-272-11-18.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-10-18pobierzAT-272-11-18-Informacja-o-wyborze.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2018-10-30pobierz500260256-N-2018-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf
2018-10-30pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html