Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. Zbycie nieruchomości
Nazwa Zbycie nieruchomości mieszczącej się w Szczecinie przy ul. Podgórnej 51-53 stanowiącej własność Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2018-10-29pobierzogloszenie---str.-internetowa-+-tablica-ogl..docx
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzRegulamin---str.-internet..docx
Załączniki do SIWZ
pobierz Akt-notarlialny.docx
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-01-09pobierzuniewaznienie---ogl..docx
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)