Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AG/272-45/18
Nazwa Dostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2018-11-06pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.html
2018-10-31pobierzogloszenie-o-zamowieniu.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP-AG.272-45.18-wersja-ujednolicona-po-modyfikacji.doc
pobierzSIWZ-BZP-AG.272-45.18.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-11-06pobierzmodyfikacja-tresci-SIWZ-AG45.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-11-13pobierzINFORMACJA-Z-OTWARCIA-OFERT.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-12-13pobierzinformacja-o-ponownym-wyborze-oferty-AG-45-zadanie-1.pdf
2018-12-03pobierzinformacja-o-wynikach-postepowania-AG-45.pdf
2018-11-21pobierzodrzucenie-oferty-COMPRO-zad-2-i-uniewaznienie-post.-zad-2-AG45.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-01-14pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html