Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/272-10/18
Nazwa Budowa Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających przy ul. Dębogórskiej w Szczecinie – etap I – budynek naukowo-badawczy na potrzeby projektu „Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających”
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-02-05pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.html
2019-02-05pobierz540022979-N-2019_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia_4.pdf
2019-02-01pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA_3.htm
2019-02-01pobierz540021254-N-2019_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia_3.pdf
2019-01-29pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA_2.htm
2019-01-29pobierz540018006-N-2019_Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia_2.pdf
2019-01-23pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA_1.htm
2019-01-23pobierz540014509-N-2019_Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia_1.pdf
2019-01-17pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.htm
2019-01-17pobierz540011136-N-2019_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
2019-01-07pobierzZP400PodgladOpublikowanego_aspx.htm
2019-01-07pobierzOgloszenie-o-zamowienie-nr-501128-N-2019.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ_-po-modyfikacji_CEOP_4.pdf
pobierzSIWZ_-po-modyfikacji_CEOP_4.docx
pobierzSIWZ_-po-modyfikacji_CEOP_3.pdf
pobierzSIWZ_-po-modyfikacji_CEOP_2.pdf
pobierzSIWZ_-po-modyfikacji_CEOP_1.pdf
pobierzSIWZ_-po-modyfikacji_CEOP.pdf
pobierzSIWZ_CEOP.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-13.3-do-SIWZ---po-modyfikacji_-Przedmiar-Robot---roboty-teletechniczne-wewnetrzne.pdf
pobierz Zal.-nr-15-do-Umowy_Schemat-obciazen.pdf
pobierz Projekt CD 1_PW_DWG.ZIP
pobierz Projekt-Tom-7-sieci-zewnetrzne-branza-sanitarna.zip
pobierz Zal.-nr-13.5-do-SIWZ---Przedmiar-Robot---roboty-sanitarne-zewnetrzne.pdf
pobierz Zal. nr 13.4 do SIWZ - Przedmiar Robót - roboty sanitarne wewnętrzne.pdf
pobierz Zal. nr 13.3 do SIWZ - Przedmiar Robót - roboty teletechniczne wewnętrzne.pdf
pobierz Zal. nr 13.2 do SIWZ - Przedmiar Robót - roboty elektryczne wewnętrzne.pdf
pobierz Zal. nr 13.1 do SIWZ - Przedmiar Robót - roboty budowlane.pdf
pobierz Zal. nr 12 do SIWZ STWiORB.ZIP
pobierz Zal. nr 11.3 do SIWZ Projekt PB POSRM.zip
pobierz Zal. nr 11.2 do SIWZ Projekt PB ACEOP.ZIP
pobierz Zal. nr 11.1 do SIWZ Projekt PB CEOP.zip
pobierz Zal. nr 10 do SIWZ Projekt PW CEOP.ZIP
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ.pdf
pobierz Zal.-nr-8-do-SIWZ---szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
pobierz link---ZALACZNIKI-DO-SIWZ.docx
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-02-05pobierzodpowiedzi_5_i_modyfikacja_CEOP.pdf
2019-02-01pobierzodpowiedzi-_4-i-modyfikacja_CEOP.pdf
2019-01-29pobierzodpowiedzi-_3-i-modyfikacja_CEOP.pdf
2019-01-23pobierzodpowiedzi-_2-i-modyfikacja_CEOP.pdf
2019-01-17pobierzodpowiedzi-_1-i-modyfikacja_CEOP.pdf
2019-01-15pobierzwizja-lokalna-CEOP.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-02-11pobierzInformacja--z-otwarcia-ofert.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-02-19pobierzinformacja-o-wyborze-AR-272-10-18.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-03-11pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.htm
2019-03-11pobierz510046191-N-2019_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf