Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/262- 01/19
Nazwa Remont zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-01-30pobierzZP400PodgladOpublikowanego.aspx.html
2019-01-30pobierz508495-N-2019-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ---B.G_-sanitariaty-sali-gim.pdf
pobierzSIWZ---B.G_-sanitariaty-sali-gim.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-10-3-do-SIWZ-Przedmiar-robot-br.-sanitarna.pdf
pobierz Zal.-nr-10-2-do-SIWZ-Przedmiar-robot-br.-elektrycznej.pdf
pobierz Zal.-nr-10-1-do-SIWZ-Przedmiar-robot-br.-budowlanej.pdf
pobierz Zal.-nr-9.3-do-SIWZ-STWiOR-Sanitarnych.pdf
pobierz Zal.-nr-9.2-do-SIWZ-STWiOR-Elektrycznych.pdf
pobierz Zal.-nr-9.1-do-SIWZ-STWiOR-Budowlanych.pdf
pobierz Zal.-nr-8-Dokumentacja-projektowa.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-02-04pobierzWizja-lokalna-.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-02-14pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert-AT-262-01-19.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-02-15pobierzInformacja-o-uniewaznieniu--AT-262-01-19.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)