Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AG/262-2/19
Nazwa Dostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-02-12pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.html
2019-02-07pobierzogloszenie-o-zamowieniu.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP-AG.262-2.19---wersja-ujednolicona-po-modyfikacjach-z-dnia-12.02.2019.doc
pobierzSIWZ-BZP-AG.262-2.19.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-02-12pobierzpytania-wraz-z--odpowiedziami-AG-2.docx
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-02-18pobierzinformacja-z-otwarcia-ofert-AG-2.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-03-05pobierzinformacja-o-wynikach-postepowania-AG2.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-03-19pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html