Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/262- 01/19
Nazwa Wykonanie posadzek, drzwi wewnętrznych i drobnych robót wykończeniowych w budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-02-22pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.htm
2019-02-22pobierz540035266-N-2019_Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
2019-02-08pobierzZP400PodgladOpublikowanego.aspx.html
2019-02-08pobierz512308-N-2019-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ---Willowa_bud.-nr-2_posadzki-i-drzwi---po-modyfikacji.pdf
pobierzSIWZ---Willowa_bud.-nr-2_posadzki-i-drzwi---po-modyfikacji.doc
pobierzSIWZ---Willowa_bud.-nr-2_posadzki-i-drzwi.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-12-do-SIWZ---Szczegolowy-Opis-Przedmiotu-Zamowienia.pdf
pobierz Zal.-nr-11-do-SIWZ---Dokumentacja-graficzna.pdf
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ---Przedmiar-robot.pdf
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ---ST-Budowlana.pdf
pobierz Zal.-nr-8-do-SIWZ---PW-architektura---z-zaznaczonym-zakresem.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-02-22pobierzodpowiedzi_1_i_modyfikacja_posadzki-i-drzwi.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-02-28pobierzInformacja--z-otwarcia-ofert.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-03-01pobierzInformacja-o-uniewaznieniu-AR-262-01-19.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)