Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/262- 02/19
Nazwa Roboty budowlane polegające na wykonaniu (dostawa i montaż) dźwigu osobowego w budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-03-19pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA_1.htm
2019-03-19pobierz540052080-N-2019_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
2019-03-14pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.htm
2019-03-14pobierz540049042-N-2019_Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
2019-03-05pobierzZP400PodgladOpublikowanego_aspx.htm
2019-03-05pobierz521401-N-2019_Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ---Willowa_bud.-nr-2_dostawa-i-monaz-windy_po-modyfikacji_1.pdf
pobierzSIWZ---Willowa_bud.-nr-2_dostawa-i-monaz-windy_po-modyfikacji_1.doc
pobierzSIWZ---Willowa_bud.-nr-2_dostawa-i-monaz-windy_po-modyfikacji.pdf
pobierzSIWZ---Willowa_bud.-nr-2_dostawa-i-monaz-windy.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz Zalacznik-nr-9-do-SIWZ---Rysunek-szybu-windowego.pdf
pobierz Zalacznik-nr-8-do-SIWZ---Przedmiar-robot---dzwig-osobowy.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-03-19pobierzodpowiedzi_2_i_modyfikacja_winda.pdf
2019-03-14pobierzodpowiedzi_1_i_modyfikacja_winda.pdf
2019-03-07pobierzwizja-lokalna-Willowa-bud.-nr-2_winda.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-03-22pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert-AR-262-02-19.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-04-03pobierzinformacja-o-wyborze-AR-262-02-19.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-05-09pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.htm
2019-05-09pobierz510089582-N-2019_Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf