Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Nr ref. zapytanie ofertowe
Nazwa Zapytanie ofertowe na usługę rzecznika patentowego polegającą na przeprowadzeniu procedury o udzielenie patentu europejskiego we wskazanych krajach
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-03-06pobierzZapytanie-ofertowe-BC12019.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzZalacznik-2-Wykaz-doswiadczenia.docx
pobierzZalacznik-1-Wzor-oferty.docx
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-03-25pobierzWynik-zapytania-na-usluge-patentowa-UNIEWAZNIENIE.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)