Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/262- 04/19
Nazwa Kompleksowy remont II piętra w Studenckim Domu Marynarza PASAT Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 9
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-03-08pobierzZP400PodgladOpublikowanego.aspx.html
2019-03-08pobierz523394-N-2019-ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ---SDM-Pasat-II-pietro.pdf
pobierzSIWZ---SDM-Pasat-II-pietro.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-10-Rysunki.pdf
pobierz Zal.-9-3-do-SIWZ-Przedmiar-robot-elektrycznych.pdf
pobierz Zal.-9-2-do-SIWZ-Przedmiar-robot-sanitarnych.pdf
pobierz Zal.-9-1-do-SIWZ-Przedmiar-robot-budowlanych.pdf
pobierz Zal.nr-8-3-ST-do-SIWZ-Pasat-II.-p.--elektryczna.pdf
pobierz Zal.nr-8-2-ST-do-SIWZ-Specyfikacja-techniczna-robot-sanitarnych.pdf
pobierz Zal.nr-8-1-ST-do-SIWZ-Specyfikacja-techniczna-robot-budowlanych.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-03-26pobierzInformacja--z-otwarcia-ofert-AT-262-04-19.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-04-09pobierzInformacja-o-wyborze-AT-262-04-19.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-04-24pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html
2019-04-24pobierz510080664-N-2019-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf