Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/262- 03/19
Nazwa Roboty budowlane polegające na wykonaniu posadzek z płytek, wykładzin, stolarki wewnętrznej, modernizacji klatek schodowych i innych drobnych robót wykończeniowych oraz montażu oświetlenia, osprzętu elektrycznego i osprzętu teletechnicznego w budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-03-27pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA_1.htm
2019-03-27pobierz540059239-N-2019_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia_1.pdf
2019-03-20pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.htm
2019-03-20pobierz540054131-N-2019_Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
2019-03-14pobierzZP400PodgladOpublikowanego_aspx.htm
2019-03-14pobierz525031-N-2019_Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ---Willowa_bud.-nr-2_posadzki-i-drzwi,-wykladziny_po-modyfikacji_1.pdf
pobierzSIWZ---Willowa_bud.-nr-2_posadzki-i-drzwi,-wykladziny_po-modyfikacji_1.doc
pobierzSIWZ---Willowa_bud.-nr-2_posadzki-i-drzwi,-wykladziny_po-modyfikacji.pdf
pobierzSIWZ---Willowa_bud.-nr-2_posadzki-i-drzwi,-wykladziny.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-11.2-do-SIWZ---Przedmiar-robot-elektrycznych-i-teletechnicznych_po-modyfikacji-20.03.19---.pdf
pobierz Zal.-nr-10.2-do-SIWZ---Specyfikacja-Elektryczna-i-Teletechniczna_po-modyfikacji-20.03.2019.pdf
pobierz Zal.-nr-9.3-do-SIWZ---PW-teletechnika_po-modyfikacji-20.03.2019.pdf
pobierz Zal.-nr-8-do-SIWZ---Szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia---PO-MODYFIKACJI-20.03.2019.pdf
pobierz Zal.-nr-12-do-SIWZ---uklad-plytek-podlogowych.pdf
pobierz Zal.-nr-11.2-do-SIWZ---Przedmiar-robot-elektrycznych-i-teletechnicznych.pdf
pobierz Zal.-nr-11.1-do-SIWZ---Przedmiar-robot-budowlanych.pdf
pobierz Zal.-nr-10.2-do-SIWZ---Specyfikacja-Elektryczna-i-Teletechniczna.pdf
pobierz Zal.-nr-10.1-do-SIWZ---Specyfikacja-Budowlana.pdf
pobierz Zal.-nr-9.4-do-SIWZ---Klatki-schodowe.pdf
pobierz Zal.-nr-9.3-do-SIWZ---PW-teletechnika.pdf
pobierz Zal.-nr-9.2-do-SIWZ---PW-EL.pdf
pobierz Zal.-nr-9.1-do-SIWZ---PW-architektura.pdf
pobierz Zal.-nr-8-do-SIWZ---Szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-03-27pobierzodpowiedzi_2_i_modyfikacja_posadzki,-drzwi,-wykladziny.pdf
2019-03-20pobierzodpowiedzi_1_i_modyfikacja_posadzki,-drzwi,-wykladziny.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-04-02pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert-AR_263_03_19.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-04-12pobierzinformacja-o-wyborze-AR-262-03-19.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-04-23pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.htm
2019-04-23pobierz510079343-N-2019_Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf