Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/262- 05/19
Nazwa Remont laboratorium 053 i sal wykładowych nr 22 i 220 wraz z robotami towarzyszącymi w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-03-20pobierzZP400PodgladOpublikowanego.aspx.html
2019-03-20pobierz527857-N-2019-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-B.G_-laboratorium-053-220.pdf
pobierzSIWZ-B.G_-laboratorium-053-220.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-8-do-SIWZ-Specyfikacja-Techniczna.pdf
pobierz Zal.-9-do-SIWZ-Przedmiar-robot-budowlanych.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-03-26pobierzInformacja-o-wizji-lokalnej.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-04-04pobierzInformacja--z-otwarcia-ofert-AT-262-05-19.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-04-17pobierzAT-262-05-19-Informacja-o-wyborze-.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-05-08pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html
2019-05-08pobierz510089192-N-2019-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf